Hmm… dit lijkt op een kruiswoordraadsel. Alleen de vragen ontbreken. Dat is wel een beetje gek!

BEKIJK HIER DE 1E HINT

De vragen die bij dit kruiswoordraadsel horen ligen verspreid in het spelershome

BEKIJK HIER DE 2E HINT

Schrijf eerst alle antwoorden op de vragen op. Tel dan uit hoeveel letters de antwoorden bestaan. Zo kun je achterhalen op welke plek de verschillende antwoorden moeten staan.

BEKIJK HIER DE 3E HINT

De cijfers in de hokjes geven een letter aan. De 1 is bijvoorbeeld een L. Die L kun je nu in elk hokje invullen waar een 1 staat. Dit kan je helpen om de antwoorden te krijgen en hun positie in het raadsel te achterhalen.